Informacija: Mūsų tinklalpyje yra naudojami slapukai (cookies) paslaugų vykdymui pagal Privatumo Politiką. Galite nustatyti slapukų (cookies) laikymo sąlygas Jūsų naršyklėje.

Privatumo politika

Džiaugiamės, kad sudomino Jus mūsų tinklalapis. Jūsų privatumo apsauga yra itin mums svarbi. Toliau yra pateiktos informacijos apie tai kas vyksta su Jūsų duomenimis.

Priėjimo duomenų užrašymas serveryje.

Galima lankyti mūsų int.svetaines be asmeninių duomenų pateikimo būtinumo. Įrašome tik asmeninius duomenis taip vadinamoje serverio atmintyje, pvz. būtinų duomenų pavadinimus, reikalavimo datą ir valandą, siunčiamų duomenų kiekį ir tiekėjo, bandančio gauti priėjimą. Šie duomenys yra panaudojami vien tik tinklalapio taisyklingo veikimo apsaugai ir mūsų pasiūlos pagerinimui. Nesuteikia Jūsų identifikavimo galimybės.

Duomenų kaupimas ir išnaudojimas Sutarties vykdymui ir Kliento sąskaitos įkūrimo metu

Informuojame, kad asmeniniai duomenys, pateikiami prisiregistravimo metu ir pirkimo parduotuvėje metu MaxBeads.lt yra kaupiami ir panaudojami Parduotuvės savininko MaxBeads.lt turinčio ūkio veiklą, pavadinimas APW Global sp. z o.o. sp. k., Składowa 10, 05-840 Brwinów, NIP (Mokesčių mokėjimo kodas): 5222790689, REGON (Įmonės kodas): 140292296, KRS (Įmonės registro numeris): 0000455161, kuris yra šiuo asmeninių duomenų administratoriumi pagal įstatymą iš 1997 metų rugpjūčio 29 dienos dėl duomenų apsaugos (vientisas tekstas.: Į. Leid. 2002 r., Nr. 101, poz. 926 su vel. pakeit.).
Kaupiame asmeninius duomenis, gavus Jūsų sutikimą, kurį mums suteikėte užsakymo metu susisiekdami su mumis (pvz. pildant formuliarą arba el. paštu) arba sąskaitos sukūrimo metu. Atskiriuose formuliaro laukuose matyti, kokie yra kaupiami duomenys. Išnaudojame Jūsų pateikiamus duomenis sutarties Sudarymui ir Jūsų atsakymų į Jūsų klausimus paruošimui. Po Sutarties įvykdymo arba pašalinus Jūsų sąskaitą, Jūsų duomenys išlieka atmintyje tolimesniam panaudojimui. Šie duomenys yra pašalinami praėjus duomenų laikymo galiojimo laikotarpiui pagal mokesčių ir prekybos teisę, nebent Jūs pateiksite sutikimą tolimesniam Jūsų duomenų panaudojimui, arba mums pagal teisę toliau bus suteikiama galimybė panaudoti duomenis, be abejo Jums apie tai pranešime. Jūsų sąskaitą galima pašalinti kiekvienu metu. Kad pašalinti Kliento sąskaitą reikia išsiųsti pranešimą kontaktiniu adresu.

Duomenų pateikimas Sutarties vykdymo tikslams

Sutarties vykdymo tikslams persiunčiame Jūsų duomenis pristatymo įmonei, kuriai pavedame pristatymą, jeigu tai yra būtina užsakytų prekių pristatymo metu. Dėl mokėjimo įvykdymo, susijusio su pristatymu pateikiame duomenis, tam tikrai kreditinei įstaigai įsipareigojusiai sumokėti, tam būtini yra mokėjimo duomenys, eventualiai perteikiame juos mokėjimo paslaugų tiekėjui, kuriam pavedame mokėjimo aptarnavimas, arba mokėjimo paslaugų tiekėjui, kurį pasirinkote užsakymo pateikimo metu.

Duomenų panaudojimas naujienlaiškio gavimo el. paštu užsakymo metu

Kai užsisakote mūsų naujienlaiškį, išnaudojame reikiamus tam arba atskirai Jūsų pateiktus duomenis, kad galėti el. paštu, reguliariai siųsti Jums mūsų naujienlaiškį. Naujienlaiškio siuntimo galima atsisakyti kiekvienu metu. Kad atsisakyti naujienlaiško siuntimo reikia išsiųsti pranešimą kontaktiniu adresu arba pasinaudoti specialiai tam skirta nuoroda esančia naujienlaiškyje.

Duomenų išnaudojimas reklamos tikslams paštu ir nesutikimo teisė

Turimę teisę pasinaudotis sudarytais asmenų duomenų sąrašais ir panaudoti juos savo reklaminiams tikslams pvz. siųsti paštu įdomius pasiūlymus ir informacijas apie mūsų produktus, Jūsų vardą ir pavardę, pašto adresą ir jei pateikiate papildomus duomenis Sutartyje - Jūsų titulas, mokslinis titulas, gimimo data ir veiklos šaka, arba Jūsų profesinis titulas. Kiekvienu metu Jūs galite uždrausti Jūsų duomenų užrašymą ir panaudojimą aukščiau pateiktiems tikslams. Kad pareikšti prieštaravimą tokiam duomenų išnaudojimui reikia išsiųsti praenšimą kontaktiniu adresu.

"Slapukų" ("cookie" tipo failų) išnaudojimas

Kad paįvairinti Jūsų apsilankymą mūsų tinklalapyje ir suteikti galimybę pasinaudoti kaikuriomis funkcijomis įvariose int. svetainėse naudojame taip vadinamus "slapukus" ("cookies"). Tai maži failai su tekstu, kurie yra užrašomi Jūsų įrangoje. Kaikurie mūsų panaudojami slapukai yra ištrinami pasibaigus naršyklės sesijai, tai reiškia po jos uždarymo (tai yra taip vadinami sesiniai slapukai). Kiti slapukai pasilieka Jūsų įrangoje ir leidžia mums atpažinti Jūsų naršyklę sekančio apsilankymo metu (taip vadinami pastovūs slapukai). Galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad būtų Jums pranešama apie slapukų panaudojimą ir kiekvieną kartą spręsti apie jų išsaugojimą arba išsaugojimo išjungimą, kaikuriais atvejais arba visiškai. Slapukų išsaugojimo sutikimo trūkumas gali apriboti mūsų tinklalapio veikimą.

Google Analytics panaudojimas tinklalapio lankymo analizei

Šis tinklalapis naudoja Google Analytics, lankomumo analizės paslaugos teikiamos Google Inc. Google Analytics naudoja taip vadinamus "slapukus" ("cookies") - teksto failai išsaugojami Jūsų kompiuteryje, suteikiantys Jūsų pasinaudojimo mūsų tinklalapiu analizę. Surinktos dėka slapukų informacijos apie Jūsų naudojimasi mūsų tinklalapiu įprastai yra perkeliamos į Google serverį Jungtinėse Valstijose ir ten išsaugojami. Jeigu šiame tinklalapyje yra įjungta IP adreso anonimizacijos opcija, prieš tai Google sutrumpins Jūsų IP adresą ES šalių teritorijoje ir kitų signatarų pasirašusių susitarimą dėl Europos ekoniminės erdvės sukūrimo šalyse. Tik išimtinėse situacijoje pilnas IP adresas yra siunčiamas į Google servisą Jungtinėse Valstijose ir ten sutrumpinamas. IP adreso anonimizacija šiame tinklalapyje veikia. Šio tinklalapio operatoriaus prašymu Google įmonė išnaudos tas informacijas. Jūsų naudojimosi tinklalapiu analizei, dėka to bus sudaromos aktyvumo tinklalapyje ir kitų paslaugų analizė, susijusios su tinklalapio naudojimu ataskaitos ir interneto tinklalapio operatoriaus tikslams. IP adresas perteiktas per Jūsų naršyklę pagal Google Analytics programą nėra išsaugojamas kartu su kitais Google įmonės duomenimis. Tinkamai nustačius Jūsų naršyklę galima užblokuoti slapukų išsaugojimą. Norime atkreipti dėmesį, kad tokiame atvejyje pilnas tinklalapio visų funkcijų panaudojomas gali būti neįmanomas.

Be to yra kuriama duomenų slapukų užblokavimo galimybė, susijusių su Jūsų naršymu tinklalapyje (tame Jusų IP adresu) Google ir Jūsų duomenų išnaudojimui, atsisiunčiant ir įdiegiant naršyklės kištuką kuri yra preinama šiuo adresu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt

Informacijos gavimo teisė ir kontaktiniai duomenys

Turite teisę nemokamai gauti informaciją apie mūsų sukauptus duomenis, susijusius su Jumis. Taip pat turite teisę pakeisti, užblokuoti arba ištrinti savo duomenis. Klausimus susijusius su Jūsų asmeninių duomenų atsisiuntimu ir išnaudojimu informacijos prieinamumo reikalavimu, jų pakeitimu, užblokavimu ar ištrynimu, o taip pat suteiktų sutikimų atšaukimu arba nesutikimu su konkrečiu duomenų išnaudojimo būdu prašome tiesiogiai siųsti mūsų kontaktiniu adresu, pateiktu poraštėje.